Mening med livet

Mening med livet


Går du glip af livet, mens du lever det?

For mange mennesker, er det essentielt  at have en mening med livet. Uden mening kan livet opleves som en ligegyldig strøm af dage, hvor det ikke gør en forskel om vi deltager eller ej. De fleste af os har perioder i livet, hvor tanker om hvorfor og hvordan vi er her fylder meget. 

De fleste af os har brug for at opleve os selv som en aktiv del af livet, opleve at vores bidrag gør en forskel for verden omkring os. Opleve at vores eksistens gør en forskel for nogen eller noget. De er med til af give vores liv mening og værdi.

Oplevelsen af meningsløshed kan være meget forskellig, fra individ til individ. Vores måde at forholde os til livet på, afhænger af mange faktorer; alder, køn, kulturel selvforståelse, religiøs orientering, familiestruktur, uddannelse, medfødte personlighedstræk…listen er lang.

Hvis du går og tumler med tanker om at dit liv er meningsløst, er det godt at tale med andre mennesker. Der kan være mange grunde til at man sidder fast i meningsløshed:

  • Hvis livet har været præget af tab, smerte og kamp, kan måske det være svært at se, hvorfor det er værdifuldt at leve?
  • Når de fleste ydre mål er nået, og ønsker er blevet opfyldt, hvad er der så tilbage? Har det en værdi i sig selv at nå og få mere? Eller bare at være?
  • Er du i en situation, hvor udvikling og forandring synes umulig, giver det så mening at blive ved med at prøve? 
  • For hvis skyld er du her? For hvis skyld står du op om morgenen, uddanner dig, går på arbejder, holder dit hjem?
  • Måske vil du gerne en masse, men det er uoverskueligt at prioriterer og svært at mobiliserer energien, til at gå efter det du drømmer om. 

Meningsløshed kan medfører, tristhed, depression, angst, oplevelse af uvirkelighedsfølelse, ensomhed og mangel på engagement i livet. 

I den eksistentielle terapi, får du mulighed for at arbejde med dine følelser, tanker, drømme og finde en mening med dit liv, som inspirerer og motiverer dig til at leve dit liv, hver dag. 

Når vores livsvilkår ændres, ændres meningen med det også. Det betyder, at vi kan have forskellige værdier og tanker om livet, alt efter hvordan livet former sig her og nu.

Hvad er meningen med dit liv? 

De bedste hilsner

Line RotenbergLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *