Senfølger – hvad er det?

Senfølger – hvad er det?

Mestringsstrategier

Når vi udsættes for voldsomme chok og traumer, påvirkes vi fysisk og psykisk. Nedenstående tager udgangspunkt i seksuelle overgreb, men mekanismerne er de samme ved andre voldsomme traumer.

Følgerne af de seksuelle overgreb bliver ofte tydeligere og voldsommere senere i livet, derfor kalder vi dem senfølger. I tiden, hvor overgrebene finder sted, handler det, for offeret oftest om at komme igennem det og overleve. 

Det kan gøres ved at bruge forskellige mestringsstrategier og forsvarsmekanismer. Umiddelbart virker disse, men senere i livet risikerer de at blive netop det, som forhindrer et rigt og harmonisk liv.

F.eks. kan dét at være usynlig og trække sig fra andre mennesker være den bedste mestring i en barndom præget af svigt og overgreb. Det er kunne gå under radaren, beskytter barnet og kan nogle gange give barnet en vigtig følelse af, at have bare lidt kontrol i en kaotisk barndom.  Senere i livet medfører denne adfærd sandsynligvis stor ensomhed, problemer i arbejdslivet, kærlighedslivet, relationer til egne børn mv. Det, som oprindeligt var livsvigtigt at kunne, kan senere i livet blive problematisk og svært for omgivelserne og én selv at forstå. 

Sådan er det desværre med mange af de mestringsstrategier vi udvikler i barndommen. Det der startede med at være konstruktivt og til tider livsvigtigt kan blive destruktivt senere i livet. Det er en af grundene til at betegnelsen senfølger er så rammende.

Når forsvaret bryder sammen, er bægeret fyldt

Vi har alle en bred vifte af forsvarsmekanismer vi benytter os af, i større eller mindre grad. Som med alt andet forsvar, kræver det selvfølgelig ressourcer, energi at opretholde vores forsvar. I barndommen og i særligt sårbare dele af vores voksenliv, er det en god investering, at holde store traumer og voldsomme følelser lidt hen. Men på den lange bane, bliver et liv med mange fortrængninger og andre forsvarsværker, meget ressource krævende og opslidende på krop og sind. Det øger langsomt, men sikkert sårbarheden for kollaps af systemet, ved pludselige chok. Det berømte bæger er fyldt og pludselig kan en mindre belastning, som for mange andre ville kunne håndteres, den sidste dråbe, som får bægeret til at flyde over… 

Fortiden kan ramme som tsunami 

Når forsvaret bryder sammen, svarer det til en dæmning der pludselig får sprækker. Med stor kraft kan fortiden skylle ind, i et konstant flow, eller bølger. Minder, kropsoplevelser, lugte, smage, billeder og ikke mindst følelser kommer buldrende. Når vi udsættes for dette, forstår vi ikke hvad der er sket. I går fungerede livet ok og i dag er det som om alting falder fra hinanden. Det er naturligvis angstprovokerende og kan i sig selv opleves retraumatiserende.

Efter dette, vil mange opleve deres senfølger vældig kraftfulde. Senfølger som de måske tidligere havde en vag fornemmelse af, men som på en eller anden måde blev flettet ind i et selvbillede, overbevisninger om sig selv, eller fortrængt, straks de dukkede op. Nu kan de dog ikke længere fortrænges, men kræver oftest opmærksomhed og bearbejdelse. Nogle mennesker er ganske unge når dette sker, men det er ikke ualmindeligt, at det først dukker op midt i livet eller endnu senere.

Senfølger kan du arbejde med – altid!

Det er heldigvis aldrig for sent at arbejde med senfølger. Livet bliver ikke som det var før, men det gælder alle former for personligt arbejde og terapeutiske processer. De forandre os og målet med terapi er, at vi bliver bedre til at leve i nuet, slippe fortiden, have så få symptomer fra gamle traumer som muligt og at vi får en øget livskvalitet. Hvor en terapeutisk proces ender, afhænger af mange faktorer. Har du brug for professionel hjælp til at bearbejde dine senfølger, vil jeg anbefale at du finder en fagperson, med viden om senfølger af seksuelle overgreb, som også kan lave chok-traume behandling og allervigtigst: 

Et menneske, som giver dig oplevelsen af, at blive set, hørt og respekteret.  

Selvom begrebet “senfølger” i dag, primært bliver brugt i forhold til seksuelleovergreb, kan vi få senfølger af mange slags traumer, bl.a. voldsomme ulykker, vold, tortur, omsorgssvigt og psykisk vold. 

Uanset hvilke traumer der ligger bag, er det aldrig for sent at arbejde med senfølgerne.

Varme hilsner

Line RotenbergLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *