Vi har dem alle sammen – projektionerne.

Vi har dem alle sammen – projektionerne.

Men hvad er de egentlig for en størrelse?

Det enkle svar, som de fleste kender er, at projektioner er de følelser, impulser og egenskaber, som vi ikke selv kan/vil have og derfor tillægger andre. At projicere er en af de mest brugte forsvarsmekanismer, som er rigtig svær at spotte, når vi selv gør det.

Ordet betyder ”at overføre” noget. Vi kender også ordet fra en projektor, som overfører billeder fra en elektronisk enhed til en skærm.

Projektioner i vores relationer er vigtige at forholde sig til. Når vi har mange ubevidste projektioner i en relation, f.eks. i vores parforhold, betyder det at vi ikke ser vores partner som han/hun er, men i en forvrænget version. Forvrænget af de følelser og impulser vi ikke selv kan bære… vores egne projektioner.

Eksempler på projektioner kan være:

  • At tillægge den anden en dovenskab, som hører dig selv til. Når du gør det, ser du f.eks. ikke alt det den anden gør, men kun de ting vedkommende ikke gør… og som du synes han/hun burde, måske for at slippe selv…
  • At insistere på, at din partner ikke trives i jeres forhold, og presse på for at finde ud af hvad det handler om over i ham/hende. Uden øje for, at utilfredshed hører hjemme hos dig selv. Ofte vil det ende ud med at partneren, rent faktisk føler sig utilfreds, fordi der hele tiden bliver presset på og fokuseret på det negative…
  • At anklage din partner/ven for at være dominerende og ikke give dig plads, når du selv trækker dig og holder dig tilbage…
  • At blive vred/nedladende på andre når de gør det, du i virkeligheden selv gerne ville.
  • At dit lave selvværd bliver til anklager om at de andre ikke er gode nok eller at de ikke elsker dig nok. I virkeligheden elsker du ikke dig selv nok…

Her er et lidt indviklet eksempel, som måske ligner noget mange har oplevet i et parforhold:

A og B er kærester. A1 opdager at B2 ikke er helt så glad for deres parforhold mere, men kan ikke rummer angsten ved at blive forladt. Alt dette kan være helt ubevidst. A2 vælger nu at projicere følelsen af lykke over på B1. Selvom B måske har en underliggende oplevelse af, at tingene ikke er helt, som de burde være, identificerer B2 sig med følelsen af at være lykkelig i parforholdet. Dette kaldes en projektiv identifikation.

A og B kan nu leve sådan et stykke tid, indtil utilfredsheden og angsten (de ikke rummede følelser) bliver så påtrængende at de enten eksploderer eller siver ud i andre dele af livet.

På denne måde får parret ikke mulighed for at tale om og arbejde med det, som egentlig er årsagen til problemerne. I stedet fører det dem måske ind i gentagne diskussioner, som ikke rigtig hjælper. En lang udtrættende kamp, som ingen kan vinde.

Projektioner handler altså om de følelser og impulser vi har, men ikke kan eller vil rumme. De kan handle om os selv, men de kan også handle om den anden. Nogle gange bliver det vældig komplekst med projektioner… Det kan blive så komplekst, at vi taber følelsen af os selv og ikke længere ved hvem vi er, hvad vi står for…

Sådan trækker du din projektioner hjem

Det kan være et stort og hårdt arbejde, at stille sig hen til og arbejde med egen projektioner.

Gevinsten er et liv med sundere og stærkere relationer og en stærkere selvfølelse.

Vejen dertil er på en gang enkel og svær:

  • Tag ansvar for dit eget liv og dine egne følelser!
  • Når du oplever at den anden ALTID/ALDRIG gør noget, at det 100% er den andens(eller din) skyld, så kan du med fordel analysere situationen og se om ikke der er nogle nuancer? Og være nysgerrig på, hvorfor disse nuancer hurtigt bliver fejet af bordet i dit sind. Lige der, har du nok fået fat i din egen projektion.
  • Mærk efter hvordan du virkelig har det med dig selv, dit liv og de mennesker du har omkring dig.
  • Spørg dig selv hvad du virkelig har brug for og hvordan du kan give dig selv dette, stadig med respekt for dine omgivelser
  • Accept. Accept af dine følelser, reaktioner og mestringsstrategier, herunder projektioner. Mestringsstrategierne opstod fordi du en gang havde brug for dem. De er ikke forkerte, de passer bare ikke til det liv du lever i dag

At tage ansvar for egne følelser, forudsætter en indsigt i og forståelse for, hvordan du er og hvordan du blev sådan. Vi behøver ikke være perfekte eller forudsigelige, men når vi tør se på vores egne følelser og sige ”denne vrede/sorg/smerte/skyld/skam/angst er min” giver det os nogle nye og sundere handlemuligheder.

Med selvindsigt får vi nemlig mulighed for at handle i vores eget liv og skabe de små eller store forandringer der kan skabe en positiv vækst. Når vi deriomod prøver at forandre andre eller verden omkring os vil vi nærmest altid fejle. Når vi flytter fokus over på os selv og vores eget liv er der en rigtig god grobund for succes.

Det giver os mulighed for at sige til vores partner: ”Jeg ved godt at du ikke vil såre mig, når du siger sådan, men jeg føler mig såret og det handler om noget inde i mig”. Herfra kan ny vækst og en mere autentisk nærhed opstå.

Det giver os mulighed for at være nysgerrige og åbne over for, hvorfor der er mennesker, som ikke har gjort os noget ondt, men som alene ud fra adfærds mønster, deres succes eller fiasko trigger ubehagelige følelser i os.

Fra den lidt humoristiske side, kan du se denne lille musikvideo om en klassisk projektion:

https://www.youtube.com/watch?v=1-tAXa0H4XA  

Eller denne lille vits, om en kvinde som ikke vil acceptere andres projektioner:  http://wumo.com/wumo/2021/09/01#

Måske er du blevet inspireret til, at kigge lidt på dine egne projektioner?

God arbejdslyst

De bedste hilsner

Line RotenbergLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *